Veranstaltungen

Veranstaltung Adresse Datum Zeit
Umlagen-/Betriebskostenabrechnung 4.0 (Seminar) GFAD AG, Berlin Berlin 28.11.2019 10:00 - 16:00
haussoft 4.0 Basis Kompakt-Kurs (Seminar) GFAD AG, Berlin Berlin 02.12.2019 - 03.12.2019 10:00 - 17:00
Listeneditor 4.0 (Webinar) 06.12.2019 9:30 - 11:00
Kontoauszüge digital einlesen (Webinar) 09.12.2019 14:00 - 15:30
Dokumentenmanagement-System DMS 4.0 (Webinar) 10.12.2019 9:30 - 11:00
SEPA Zahlungsverkehr 4.0 (Webinar) 13.12.2019 9:30 - 11:00
haussoft 3.2 Basis Kompakt-Kurs (Seminar) GFAD AG, Berlin Berlin 17.12.2019 - 18.12.2019 10:00 - 17:00
WEG-Abrechnung / Wirtschaftsplan 4.0 (Seminar) GFAD AG, Berlin Berlin 21.02.2020 10:00 - 16:00
Umlagen-/Betriebskostenabrechnung 3.2 (Seminar) GFAD AG, Berlin Berlin 04.03.2020 10:00 - 16:00
WEG-Abrechnung / Wirtschaftsplan 3.2 (Seminar) GFAD AG, Berlin Berlin 05.03.2020 10:00 - 16:00
1 2

Powered by Events Manager